Kalbos dėžutės instrukcija

  • Pirmas (1) skyrelis visada papildomas naujais žodžiais.
  • Antrame (2), (3), (4), (5), (6) skyreliuose žodžius kartojame ir įtvirtiname ilgalaikėje atmintyje.
  • Jei kartodami žodį bet kuriame skyrelyje, pamiršome jo reikšmę, tuomet šis žodis visada keliauja į pirmą skyrelį (1), pvz.: kartodami žodį “Yes” (2) skyrelyje jį pamiršome, tokiu atveju keliame žodį “Yes” į (1) skyrelį.
  • Jei kartodami žodį jį puikiai prisimename, tuomet keliame jį į sekantį skyrelį, pvz.: kartodamį žodį “Word” (3) skyrelyje jį puikiai prisimename, tokiu atveju šis žodis keliauja į (4) skyrelį.
  • Pirmą (1) skyrelį papildome tokiu naujų žodžių skaičiumi, kad bendra skyrelyje esanti žodžių suma būtų lygi norimam išmokti naujų žodžių kiekiui per dieną. Pvz.: nusprendėme per dieną mokytis po 30 naujų žodžių. Jei matome, kad pakartojus ir perkėlus jau įsimintus žodžius liko 4 nesįminti žodžiai, vadinasi į pirmą (1) skyrelį įdedame 26 naujus  žodžius. Bendras žodžių skaičius  pirmame skyrelyje bus lygus 30 (4 neįsiminti ir 26 nauji žodžiai).

Išsirinkite Kalbos dėžutę »
« Apie kalbos dėžutę